Поточний номер

Том 1 № 1 (1): XVII Міжнародна науково-практична конференція "Моделювання та прогнозування економічних процесів", 7 грудня 2023 року.
					##issue.viewIssueIdentification##

Викладено матеріали доповідей учасників конференції, в яких розглянуто проблематику моделювання економічних процесів, включно з методами та застосуванням цифрових технологій, наукові підходи до аналітики і методи прогнозування поведінки економічних агентів, особливості HR Forward у контексті адаптації до сучасного ринку праці, системи та методи прийняття економічних рішень.
Видання приурочене до 125-річного ювілею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Для науковців, фахівців, викладачів закладів вищої освіти, здобувачів, аспірантів і студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей

Опубліковано: 2024-02-12

Весь випуск

Математичні моделі та методи для дослідження поведінки економічних агентів

Інформаційні технології для моделювання та прогнозування економічних процесів на мікро та макрорівнях

Моделі ефективного управління персоналом

Сучасні методи аналізу та моделювання ринку праці

Переглянути всі випуски